Ann Svärdfelt på Yogastället i jul

23/12: 9-10.30 ledd klass + 10.30 – 12.00 föreläsning/konferens
Juldagen och annandagen: 14.00 – 16.00 ledd klass + Mysore
27-29/12: 9.00 – 11.00 Mysore
29-/12: 11.00 – 12.30 föreläsning/konferens
Pris: Alla klasser 1600 kr
250 kr/klass
400 kr för 23/12 och 29/12 om man vill stanna på konferens/föreläsning/filosofi inför det nya året

Anmälan via SMS 070 372 50 32 senast 21 december