Ashtanga yoga

Den åttafaldiga vägen

"Fysisk dynamisk yoga som utmanar dig på den nivå du är."

"Ashto" betyder åtta och "anga" betyder steg eller del. Den del många börjar med är rörelserna, positionerna....det fysiska. Asanas. Det vi vanligen menar när vi säger "yoga". Ashtangayogans asanas består av ett antal ställningar ur Hathayoga traditionen som binds samman med rörelsesekvenser till olika serier där varje ställning bygger på den föregående. Vi börjar med stående ställningar som inleds med två sekvenser som upprepas. Solhälsning A 5 ggr och solhälsning B 3 ggr. De följ av stående ställningar och sen olika sittande ställningar. Allt utförs i ett flöde och successivt gör de oss mer flexibla, starkare och ger ökad kondition. Avslutningsvis nedvarvning med liggande positioner och till sist en stunds vila. Ashtanga yoga är en mycket dynamisk yoga där andningen styr rytmen och synkroniseras med rörelser så att en intensiv inre värme skapas med en utrensande svettning som följd.

Ashtangayogan är alltid individuell. Det gör att nästan alla kan praktisera ashtangayoga oavsett ålder, fysisk kondition eller tidigare erfarenhet av yoga. Traditionellt finns två olika sätt att utöva Ashtanga yoga. Ledd klass och Mysore-style. Läs mer nedan om de två. 

Mysore style

En viktig del av vår undervisning är de sk mysore-style klasserna. Namnet är en syftning på staden Mysore i södra Indien och det sätt på vilket ashtangayogans förgrundsgestalt Pattabhi Jois traditionellt lärt ut sin metod. Mysore-metoden är unik för ashtangayogan och den dominerande formen för ashtangayogautövare över hela världen.

På mysoreklasserna praktiserar du tillsammans med andra omkring dig men utan att läraren leder gruppen framåt muntligt. Var och en utgår från sin egen andning och sina egna förutsättningar och gör den sekvens av ställningar de blivit introducerade till, eller den anpassning som passar bäst för dagen. Läraren finns hela tiden till hands och assisterar var och en individuellt. Ibland genom att påminna om ordningen i sekvensen, introducera en ny ställning, variation på en ställning eller något helt annat. Oftast är assistansen fysisk och syftar till att hjälpa dig att hitta rätt i en position, på ett sätt som gör den så säker och gynnsam som möjligt. I perioder av skador, eller när du behöver modifiera din yoga av andra skäl, finns på Mysore-klasserna alltid utrymme till dialog och vi letar oss tillsammans fram till det som känns bäst. I andra faser uppmuntrar vi dig till att utforska dina gränser och hjälper dig att på ett säkert sätt testa på och lära dig behärska sånt du från början inte trodde var möjligt.

Det som gör mysore-utövandet så unikt är möjligheten att helt och hållet utgå ifrån där man befinner sig just för tillfället. Vissa dagar är din yoga lite långsammare och lugnare, andra mer intensiv. Det finns inget mål annat än utövandet i sig. Oavsett utgångspunkt i form av tidigare träning, ålder, skador eller sinnestillstånd är utmaningen alltid att yoga där man är och uppmärksamma sina egna motstånd, gränser och möjligheter till förändring.

Ledd klass

På de ledda klasserna leder vi sekvensen i ett flöde. Att gå på ledda klasser är ett bra sätt att hitta kontinuitet i yogan och att låta ordningen och ställningarna sätta sig ordentligt. Det är också en speciell känsla att följa flödet i en grupp och röra sig synkroniserat i takt med andningen. På ledda klasser assisterar vi minimalt till förmån för flödet; vill du ha mer assistans eller komma vidare i din yoga kompletterar du helt enkelt med mysoreklasser. // ashtanga.se

Varför ashtangayoga?

 • ger starkare, smidigare och längre muskler och löser upp spänningar och blockeringar i kroppen
 • ökar mental och fysisk styrka, flexibilitet, uthållighet och balans
 • renar kroppen från gifter och slaggprodukter
 • stärker immunförsvaret och ökar ämnesomsättningen
 • ökar självmedvetenheten och reducerar stress
 • rätar ut snedheter i kroppen och frigör nervsystemet
 • förbättrar syreupptagningsförmågan, kvaliteten på andningen och medvetenheten om andningen
 • ger allsidig träning för hela kroppen
 • balanserar tarmarna och de inre organens funktion och kvalitet
 • kan bota eller lindra de flesta problem i rygg, axlar och nacke
 • väcker kroppen och sinnet till liv och ger mer energi och livskraft
 • ökar andlig medvetenhet och känslighet
 • hjälper oss gradvis att leva ett sundare liv och att bli mer uppmärksamma på kroppens signaler
 • lugnar sinnet och förbättrar minnet, koncentrationsförmågan, kreativiteten och livskvaliteten
 • hjälper oss att hitta balans i våra liv och ger oss ett redskap att bättre hantera livets svängningar

Kanske du aldrig provat men skulle vilja? Kom till oss så hjälper vi dig. Du kan boka en egen klass för privat undervisning eller kom på någon schemalagd klass eller nybörjarkurs. Du kan också komma som helt ny på Mysore style-klasser. Vi finns där och hjälper och undervisar. Välkommen!

Yoga på Yogastället

Du som inte utövat Ashtanga yoga tidigare kan börja med en grundkurs för att i lugn och ro, tillsammans med andra på samma nivå, lära början av Ashtanga sekvensen. Grundkursen ges kontinuerligt på måndagar med 4 ggr per kurs. 

Mysore style klasser kan man också komma som nybörjare. Då får man personliga instruktioner av läraren och lär sig rörelserna utifrån sin egen ambition, sin egen kropp och sin egen energi. I samma grupp utövar också andra yoga på samma sätt. Läraren går runt och hjälper alla. Mysore style kallas det. Mer info om mysore-style finns här ovan. Alla gör Ashtanga yoga i sin egen takt, följer sin egen andning. Det bästa sättet att lära sig yoga.

Tisdagar ges en fortsättningskurs som bygger vidare från grundkursen. Vi jobbar med olika tema – vad eleven ska fokusera extra mycket på, vid varje tillfälle. Det kan vara hur man på olika sätt hittar kroppslåsen, var man har blicken i varje ställning, hur vi kan träna på att bli starkare i vinyasan m.m. Det blir också repetitioner på det vi tidigare gjort. På onsdagar har vi en mer lekfull klass kl 17.30 där vi undersöker olika varianter av positionerna i Ashtangayoga på ett lättsamt sätt. Den följs av en klass i yinyoga kl 18.30 där vi håller varje position i ca 3 min. Vi sitter eller ligger ner. Bekvämt för kroppen, kan vara utmanande för sinnet. Torsdagar kl 17.30 och söndagar kl 9.30 leds hela gruppen gemensamt av läraren.

Se schema & priser ››